Programa XORNADA

IGUALDADE, DIVERSIDADE E VIOLENCIA NO TRABALLO: ACTUALIDADE E FUTURO

13 de xuño 2023 en A Coruña

Salón de actos: Hotel Attica21


MAÑÁ

9.00

RECEPCIÓN E  ACREDITACIÓNS

9.30

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

Alfonso Rueda Valenzuela

Presidente da Xunta de Galicia

9.45 – 10.15

CONFERENCIA DE APERTURA

María Emilia Casas Baamonde

Catedrática de Dereito do Traballo e Seguridade Social da Universidade Complutense de Madrid e primeira muller presidenta do Tribunal Constitucional

10.15 – 11.30

MESA 1:  A VIOLENCIA E O ACOSO NO MUNDO DO TRABALLO
  • Evolución do concepto do acoso ao concepto en xeral da violencia no traballo. Fernando Lousada Arochena, maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
  • Convenio 190 da OIT. Sara López González, conselleira da Organización Internacional do Traballo en España
  • A consideración da violencia como risco psicosocial. Manuel Velázquez Fernández, inspector de Traballo e Seguridade Social

Moderadora: Sandra García Lombardía, Inspectora de Traballo e Seguridade Social

11.30 – 12.00

CAFÉ

12.00 – 12.30

TELETRABALLO: NOVOS DESAFÍOS, INTERPRETACIÓNS XURISPRUDENCIAIS

Cristóbal Molina Navarrete

Catedrático de Dereito do Traballo e a Seguridade Social da Universidad de Jaén.

12.30 – 14.00

MESA 2: IGUALDADE E DIVERSIDADE NO ÁMBITO LABORAL
  • Interseccionalidade e discriminación pola discapacidade. Mª Jesús Pérez Piñeiro, secretaria de ACADAR e responsable da Área Xurídica de COGAMI
  • Presentación da NTP 1176 del INSST sobre a idade e diversidade xeneracional na xestión da seguridade e saúde: cccións clave. Mª Jesus Otero Aparicio, xefa da Unidade Técnica Psicosocioloxía Instituto Nacional de Seguridad e Saúde no Traballo
  • A realidade laboral das persoas LGTBI. José Manuel Morales Ortega, catedrático Dereito do Traballo e a Seguridade Social da Universidade de Málaga
  • A sensibilización e a formación en igualdade e diversidade polas empresas: elementos comúns entre a igualdade de xénero e a seguridade e saúde no traballo. Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais

Moderadora: Mª Ángeles García Pérez, consultora e asesora en xénero do Consello Xeral de Graduados Sociais de España


TARDE

16.00-16.30

INTELIXENCIA ARTIFICIAL E DEREITOS DAS MULLERES

Karina Gibert Oliveras

Catedrática en Intelixencia Artificial e Ciencia de Datos da Universidad Politécnica de Cataluña

16.30 – 17.30

MESA 3:  A NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO MECANISMO DE RUPTURA DA INFRARREPRESENTACIÓN FEMININA E A FENDA SALARIAL – MESA REDONDA CON AXENTES SOCIAIS

Moderadora: Antía Sández Callejo, presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais

17.30 – 18.00

CAFÉ

18.00 – 18.30

CANDO SE BORRARÁ A FENDA SALARIAL?

Jorge García Marín

Profesor de socioloxía especializado en xénero e secretario do Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX) da Universidade de Santiago de Compostela

18.30 – 19.30

MESA 4: NON HAI LÍMITES PARA AS MULLERES EN NINGÚN TRABALLO NIN EN NINGÚN SECTOR

Moderadora: Covadonga Toca Carús, secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

19.30 – 19.35

CLAUSURA INSTITUCIONAL

María Jesús Lorenzana Somoza

Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade