Sara López González

Sara López González

Sara López González

Consejera da Organización Internacional do Traballo en España


10.15 – 11.30

MESA 1: A VIOLENCIA E O ACOSO NO MUNDO DO TRABALLO

Relatora: Convenio 190 da OIT

Funcionaria do Corpo Superior de Técnicos da Administración da Seguridade Social, desenvolveu a maior parte da súa actividade no Instituto Social da Mariña na área da Seguridade Social das persoas traballadoras do mar e na Tesourería Xeral da Seguridade Social como xefa de servizo da Subdirección Xeral de Ordenación e Impugnacións. Actualmente é Consejera técnica da oficina da Organización Internacional do Traballo para España.

 

inscríbete