Mª Jesús Pérez Piñeiro

María Jesús Pérez Piñeiro

Mª Jesús Pérez Piñeiro

Secretaria de ACADAR e responsable da Área Xurídica de COGAMI


12.30 – 14.00

MESA 2: IGUALDADE E DIVERSIDADE NO ÁMBITO LABORAL

Relatora: Interseccionalidade e discriminación por discapacidade

Licenciada en Dereito, actualmente traballa na área Xurídica de COGAMI. Ten unha traxectoria profesional de 16 anos vinculada á información e ao asesoramento sobre os dereitos das persoas con discapacidade, pero tamén realiza diversas actuacións como axente de emprego en entidades deste sector.

Participa activamente no movemento asociativo de persoas con discapacidade de Galicia, tanto a nivel autonómico, provincial e estatal como en organizacións de mulleres con discapacidade, ocupando desde 2009 o cargo de secretaria da Asociación de Mulleres con discapacidade de Galicia, ACADAR.

 

 

 

 

inscríbete