XORNADA

IGUALDADE, DIVERSIDADE E VIOLENCIA NO TRABALLO: ACTUALIDADE E FUTURO

13 de Xuño · A Coruña

2023 · Hotel Attica21

Programa


Inscríbete