Estrella Pereira Filgueiras

Estrella Pereira Filgueiras

Estrella Pereira Filgueiras

Encargada de taller do sector da pedra natural


18.30 – 19.30

MESA 4: NON HAI LÍMITES PARA AS MULLERES EN NINGÚN TRABALLO NIN EN NINGÚN SECTOR

Relatora

É a encargada de produción do taller de pedra natural Granilouro, empresa na que comezou a súa andaina en 2008 e na que exerce o seu actual posto de traballo desde 2017. 

 

inscríbete