Cristóbal Molina Navarrete

Cristóbal Molina Navarrete

Cristóbal Molina Navarrete

Catedrático de Dereito do Traballo e Seguridade Social da Universidade de Jaén


12.00 – 12.30

TELETRABALLO: NOVOS DESAFÍOS, INTERPRETACIÓNS XURISPRUDENCIAIS

Relator

O doutor Cristóbal Molina Navarrete licenciouse en Dereito pola Universidade de Granada en 1989 e en 1992 doutorouse pola Universidade de Boloña, Italia, exercendo como catedrático de Dereito do Traballo e Seguridade Social na Universidade de Jaén desde 2000. Tamén nese ano comeza a exercer como árbitro laboral do Sistema Extraxudicial de Resolución de Conflitos Laborais de Andalucía e en 2010 fai o propio no Sistema Interprofesional de Mediación e Arbitraxe Laboral. Entre o período 2018-2020 foi director do Consello Económico e Social de España.

Ademais, é membro do Grupo Europeo de Violencia e Acoso no Traballo, e asesor experto do Consello Económico e Social Europeo desde 2021. Entre outras funcións tamén desempeña as de director do Observatorio de Riscos Psicosociais do Instituto Andaluz de Prevención de Riscos Laborais (LARPSICO), forma parte da Academia Nacional Direito do Trabalho en Brasil e dirixe a Revista Traballo e Seguridade Social, do Centro de Estudos Financeiros, e a Colección IURA, Colección Xurídica da Editorial da Universidade de Jaén.

Ten escrito máis de 400 traballos relacionados con diversas disciplinas laborais e de seguridade social, e recibiu varios premios pola súa actividade, na que destacan os seus libros sobre seguridade e saúde laboral, relacións laborais e seguridade social con perspectiva de xénero, dixitalización e xestión do traballo con enfoques novidosos.

 

inscríbete