Sandra García Lombardía

Sandra García Lombardía

Sandra García Lombardía

Inspectora de Traballo e Seguridade Social


10.15 – 11.30

MESA 1: A VIOLENCIA E O ACOSO NO MUNDO DO TRABALLO

Moderadora

Licenciada en Dereito pola Universidade de Oviedo con premio extraordinario de licenciatura, conta ademais cun máster en Igualdade de Xénero e é experta en Xurisdicción Social.

Funcionaria de carreira do Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social desde 2009, ten unha ampla experiencia como docente e relatora, e é autora de varios artigos e monografías sobre igualdade e acoso laboral. 

Sandra García tamén recibiu o Premio Nacional Elisa Pérez Beira ao mellor traballo de investigación en materia de xénero e feminismo por un dos seus artigos.

 

inscríbete