José Manuel Morales Ortega

José Manuel Morales Ortega

José Manuel Morales Ortega

Catedrático de Dereito do Traballo e Seguridade Social da Universidade de Málaga


12.30 – 14.00

MESA 2: IGUALDADE E DIVERSIDADE NO ÁMBITO LABORAL

Relator: A realidade laboral das persoas LGTBI

Xunto á actividade docente en diferentes titulacións e posgraos, José Manuel Morales Ortega desenvolve o seu traballo investigador en diferentes liñas, como política de emprego, xestión do convenio colectivo, flexibilidade interna ou responsabilidade social corporativa e, todo isto, sempre desde unha perspectiva xurídica social.

Dirixiu, como investigador principal, diferentes proxectos de investigación, tanto nacionais como autonómicos, dos que podemos destacar os dedicados ás novas causas e perfís de discriminación e instrumentos de protección antidiscriminatoria no novo contexto tecnolóxico e social ou a realidade laboral do colectivo LGTBI+. 

Precisamente neste ámbito elaborou dous traballos: un en forma de capítulo de libro, no que analiza a presenza do colectivo LGTBI+ na negociación colectiva, e outro que forma parte dunha monografía da Revista Latinoamericana de Dereito Social titulada Diversidade e medidas empresariais de inclusión para o colectivo LGTBI: unha análise laboral legal. Froito disto impartiu diversas conferencias sobre este tema, entre outras, nas xornadas organizadas pola Comisión Executiva Confederal de UGT ou pola Secretaría de Muller e Política LGTBI+ de Comisiones Obreiras de Cataluña.

 

 

inscríbete