Política de privacidade

A través desta páxina web non se recaban datos de carácter personal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

A páxina web http://untraballodefondo.gal/ pode conter enlaces a sitios web de terceros, e as súas políticas de privacidade son alleas ás de Un Traballo de Fondo. Ao acceder a tales páxinas web, o usuario pode decidir se aceptar as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rechazar as cookies de terceiros dende as opcións de configuración do seu navegador.

A continuación, lle indicamos a información básica:

Responsable do tratamento:

Os datos de carácter personal que se puideran recabar directamente do usuario serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de Xunta de Galicia.

Finalidade do tratamento:

A finalidade do sitio web é a de informar dos productos e servicios relacionados ca súa actividade empresarial. O usuario consinte expresamente que os seus datos personais sexan tratados para a remisión de información de carácter comercial por vía electrónica (Por exemplo: correo electrónico, redes socais, etc.).

Lexitimación do tratamento:

O tratamento dos seus datos se realiza para o cumplimento da relación contractual entre o usuario rexistrado e o titular desta páxina web, así como cando a finalidade do tratamento requira o seus consentimento, para o cal se habilitan os correpondentes formularios, que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa (Por exemplo, mediante a aceptación da casilla correspondente á política de privacidade).

Conservación de datos:

Os datos personais proporcionados polos usuarios, xa sexa a través dos formularios de contacto ou a través do rexistro de usuarios na páxina web, se conservarán durante o tempo necesario para cumplir ca finalidade para a que se recaban e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da finalidade, ademáis dos periodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos:

Con caracter xeral non se comunicarán os datos personais a terceiros, salvo obligación legal.

Tratamento dos datos de menores:

As peroas maiores de 16 anos poderán prestar válidamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos personais a través desta páxina web.

O tratamento de datos de persoas menores de 16 anos necesitará o consentimento dos seus pais ou tutores legais, cuestión que haberá de manifestarse nos formularios de contacto.

Dereitos dos interesados:

Pode exerer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto de decisións basadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante a Axencia Española de Protección de Datos, mediante correo postal en San Caetano SANTIAGO DE COMPOSTELA (15704), A CORUÑA, España ou na dirección de info@untraballodefondo.gal.