Categoría: Uncategorized

 • Mª Jesús Pérez Piñeiro

  Mª Jesús Pérez Piñeiro

  Mª Jesús Pérez Piñeiro Secretaria de ACADAR e responsable da Área Xurídica de COGAMI 12.30 – 14.00 MESA 2: IGUALDADE E DIVERSIDADE NO ÁMBITO LABORAL Relatora: Interseccionalidade e discriminación por discapacidade Licenciada en Dereito, actualmente traballa na área Xurídica de COGAMI. Ten unha traxectoria profesional de 16 anos vinculada á información e ao asesoramento sobre os […]

 • Elena Mancha Montero de Espinosa

  Elena Mancha Montero de Espinosa

  Elena Mancha Montero de Espinosa Directora xeral de Relacións Laborais 12.30 – 14.00 MESA 2: IGUALDADE E DIVERSIDADE NO ÁMBITO LABORAL Relatora: A sensibilización e a formación en igualdade e diversidade polas empresas: elementos comúns entre a igualdade de xénero e a seguridade e saúde no traballo Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid,…

 • María Emilia Casas Baamonde

  María Emilia Casas Baamonde

  María Emilia Casas Baamonde Catedrática de Dereito do Traballo e Seguridade Social da Universidade Complutense de Madrid e primeira muller presidenta do Tribunal Constitucional 9.45 – 10.15 CONFERENCIA DE APERTURA Relatora Catedrática coa especialización en Dereito do Traballo e Seguridade Social pola Universidade Complutense de Madrid, Mª Emilia Casas Baamonde foi a primeira muller presidenta…

 • Mª Luisa Barros Rodríguez

  Mª Luisa Barros Rodríguez

  Mª Luisa Barros Rodríguez Encargada de traballos verticais na construción 18.30 – 19.30 MESA 4: NON HAI LÍMITES PARA AS MULLERES EN NINGÚN TRABALLO NIN EN NINGÚN SECTOR Relatora Formouse como albanel, técnica especialista e formadora en espeleoloxía en descenso de canóns. Dentro do ámbito da prevención de riscos laborais, especializouse en traballos de altura…

 • Sandra García Lombardía

  Sandra García Lombardía

  Sandra García Lombardía Inspectora de Traballo e Seguridade Social 10.15 – 11.30 MESA 1: A VIOLENCIA E O ACOSO NO MUNDO DO TRABALLO Moderadora Licenciada en Dereito pola Universidade de Oviedo con premio extraordinario de licenciatura, conta ademais cun máster en Igualdade de Xénero e é experta en Xurisdicción Social. Funcionaria de carreira do Corpo…

 • Manuel Velázquez Fernández

  Manuel Velázquez Fernández

  Manuel Velázquez Fernández Inspector de Traballo e Seguridade Social 10.15 – 11.30 MESA 1: A VIOLENCIA E O ACOSO NO MUNDO DO TRABALLO Relator: A consideración da violencia como risco psicosocial Licenciado en Dereito pola Universidade de Salamanca, ampliou a súa traxectoria formativa cun máster en Dereitos Humanos, Democracia e Globalización pola Universitat Oberta de…

 • Lidia González Martínez

  Lidia González Martínez

  Lidia González Martínez Patroa de barco 18.30 – 19.30 MESA 4: NON HAI LÍMITES PARA AS MULLERES EN NINGÚN TRABALLO NIN EN NINGÚN SECTOR Relatora A súa traxectoria formativa comeza cun ciclo medio de Acuicultura, ao que suma un ciclo superior de Navegación, Pesca e Transporte marítimo en Vigo e, finalmente, un Grao en Transporte Naútico…

 • Carmen Adela Sabio Sanz

  Carmen Adela Sabio Sanz

  Carmen Adela Sabio Sanz Secretaria de Políticas Mulleres, Igualdade e LGTBI+ do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia 16.30 – 17.30 MESA 3: A NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO MECANISMO DE RUPTURA DA INFRARREPRESENTACIÓN FEMININA E A FENDA SALARIAL – MESA REDONDA CON AXENTES SOCIAIS Relatora Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación na sección de Pedagoxía…

 • José Manuel Morales Ortega

  José Manuel Morales Ortega

  José Manuel Morales Ortega Catedrático de Dereito do Traballo e Seguridade Social da Universidade de Málaga 12.30 – 14.00 MESA 2: IGUALDADE E DIVERSIDADE NO ÁMBITO LABORAL Relator: A realidade laboral das persoas LGTBI Xunto á actividade docente en diferentes titulacións e posgraos, José Manuel Morales Ortega desenvolve o seu traballo investigador en diferentes liñas, como…

 • Laura Vallejo Castro

  Laura Vallejo Castro

  Laura Vallejo Castro Motoserrista 18.30 – 19.30 MESA 4: NON HAI LÍMITES PARA AS MULLERES EN NINGÚN TRABALLO NIN EN NINGÚN SECTOR Relatora A figura de Laura Vallejo Castro destaca desde o ano 2019 polo desenvolvemento dunha actividade vinculada ao sector forestal e agrícola e como persoa traballadora autónoma ligada á creación de contido en…